Tag Archives: Sống tỉnh thức

Hay biết thụ động

Bài gốc được đăng tại trang web của Sư Tâm Pháp (www.sutamphap.com).

Hành thiền đúng đắn luôn là một thử thách lớn cho bất cứ ai, đặc biệt là thiền sinh cư sĩ, những người còn phải mang vác những công việc thường nhật. Trong bài pháp này, Sư Tâm Pháp sử dụng một số hình ảnh đơn giản, dễ hiểu, dễ hình dung, dễ nhớ để hướng dẫn các thiền sinh thái độ và cách hành thiền Vipassana được đúng đắn.

Xem chi tiết…

Cuộc sống là để sử dụng

Bài gốc được đăng tại trang web của Sư Tâm Pháp (www.sutamphap.com).

Được sinh ra làm con người thực sự là một may mắn lớn, khi có thể có cơ hội để trải nghiệm những khổ đau cũng như hạnh phúc, và quan trọng hơn nữa là có thể học hỏi, trưởng thành lên từ chính các trải nghiệm thực tế này. Hãy tận dụng, tận dụng tối đa cơ hội đó.

Xem chi tiết…