Tag Archives: Sư Ajahn Chah

Đạo giản dị

Theo truyền thống, Bát chánh đạo bao gồm tám nhánh, đó là Chánh kiến, Chánh ngữ, Chánh định, … Nhưng Bát chánh đạo thật nằm trong chúng ta, đó là hai mắt, hai tai, hai mũi, một lưỡi và một thân. Tám cửa này là toàn bộ Con Đường của chúng ta và tâm chúng ta bước đi trên đó. Nhận biết những cửa ngõ này, và quan sát chúng, rồi tất cả mọi vật sẽ đều hiển lộ.

Cốt tuỷ của Đạo rất đơn giản. Khỏi cần phải giải thích dài dòng. Đừng dính mắc vào sự yêu ghét, thản nhiên trước mọi việc. Đó là tất cả sự tu hành của tôi. Xem chi tiết…

Đường lối hành thiền đúng

Luang Por Chah.jpg

Trong một buổi vấn đạo về hành thiền và tu tập với Sư Ajahn Chah, khi được đề nghị tóm lược những điểm chính của buổi vấn đạo, Sư Ajahn Chah tóm tắt như sau.

Bạn phải xem xét chính mình. Biết mình là ai. Biết thân và tâm của bạn qua sự quan sát. Trong lúc ngồi thiền, ngủ nghỉ, ăn uống, phải biết thế nào là giới hạn. Hãy sử dụng trí tuệ. Tu hành không phải để đạt được một điều gì. Chỉ cần luôn giữ chánh niệm. Lối hành thiền của chúng tôi là nhìn thẳng vào tâm. Bạn sẽ thấy sự đau khổ, nguyên nhân của đau khổ, và sự chấm dứt đau khổ. Phải kiên nhẫn và chịu đựng. Dần dần, bạn sẽ hiểu. Đức Phật dạy đệ tử của Ngài ở với thầy của họ ít nhất năm năm. Xem chi tiết…

Tôi hành thiền đã nhiều năm. Tâm tôi mở rộng và hầu như lúc nào cũng bình an. Nhưng bây giờ tôi muốn đạt được những trạng thái nhập định cao?

Hỏi: Tôi hành thiền đã nhiều năm. Tâm tôi mở rộng và hầu như lúc nào cũng bình an. Nhưng bây giờ tôi muốn đạt được những trạng thái nhập định cao?

Câu trả lời của Sư Ajahn Chah: Những lối tu hành đó là những pháp thể dục tinh thần có lợi. Nếu bạn có trí tuệ, bạn sẽ không bị dính mắc vào những trạng thái nhập định. Đây cũng giống như trường hợp muốn ngồi thiền thật lâu. Huấn luyện như vậy cũng tốt, nhưng tu hành thật sự không liên quan gì đến tư thế hay thời gian. Xem chi tiết…

Có phải thầy từng nói là thầy rất sợ những đệ tử quá siêng năng, tinh tấn?

Hỏi: Có phải thầy từng nói là thầy rất sợ những đệ tử quá siêng năng, tinh tấn?

Câu trả lời của Sư Ajahn Chah: Đúng vậy. Tôi sợ là họ quá nghiêm trọng. Họ nỗ lực quá sức, nhưng vì thiếu trí tuệ, nên họ tự làm cho mình đau khổ một cách không cần thiết. Một số các bạn ở đây quyết tâm được chứng ngộ. Bạn nghiến răng và tranh đấu liên tục. Bạn ép mình quá sức. Bạn chỉ cần nhận thấy rằng mọi người đều như nhau – họ không biết bản chất của sự việc. Tất cả hình sắc, thân, và tâm đều là vô thường. Chỉ việc quán chiếu như vậy và đừng dính mắc vào đâu cả. Xem chi tiết…

Qua công phu thiền định, tôi đã được một trạng thái rất bình an. Tôi nên làm gì kế tiếp?

Luang Por Chah.jpg

Hỏi: Qua công phu thiền định, tôi đã được một trạng thái rất bình an. Tôi nên làm gì kế tiếp?

Câu trả lời của Sư Ajahn Chah: Tốt lắm. Hãy làm cho tâm bình an và tập trung, rồi dùng tâm định này để xem xét thân và tâm. Ngay cả khi tâm bất an, bạn cũng phải quan sát. Rồi bạn sẽ biết được sự bình an thật sự. Tại sao? Bởi vì bạn sẽ nhận ra bản chất vô thường. Ngay cả sự bình an cũng phải được xem là vô thường. Nếu bạn dính mắc vào những trạng thái tâm bình an, bạn sẽ đau khổ khi bạn không có chúng. Hãy xả bỏ tất cả, ngay cả sự bình an. Xem chi tiết…

Những phiền não như tham lam hay sân hận chỉ là ảo giác hay chúng là thật?

Luang Por Chah.jpg

Hỏi: Những phiền não như tham lam hay sân hận chỉ là ảo giác hay chúng là thật?

Câu trả lời của Sư Ajahn Chah: Cả hai. Những phiền não mà chúng ta gọi là tham ái, sân hận, và si mê chỉ là những danh xưng bên ngoài, cũng như cách chúng ta gọi một cái bát là lớn, nhỏ, hay xinh đẹp. Nếu chúng ta muốn một cái bát lớn, chúng ta gọi cái này là nhỏ. Chúng ta tạo ra những khái niệm này từ sự tham muốn của chúng ta. Tham muốn khiến chúng ta sinh tâm phân biệt, nhưng chân lý thì lúc nào cũng vậy thôi. Thử nghĩ như sau. Bạn là đàn ông có phải không? Đúng vậy. Đây chỉ là hình dáng bên ngoài. Thật ra, bạn chỉ là sự kết hợp của những yếu tố hay của ngũ uẩn không ngừng thay đổi. Nếu tâm đã giải thoát, nó không phân biệt. Không có lớn, nhỏ. Không có bạn và tôi. Không có gì cả. Chúng ta nói là vô ngã, nhưng thật sự, đến lúc cuối cùng, thì không có ngã hay vô ngã.

Xem chi tiết…

Tại sao chúng ta phải lễ lạy nhiều như thế?

Hỏi: Tại sao chúng ta phải lễ lạy nhiều như thế?

Câu trả lời của Sư Ajahn Chah: Lễ lạy rất quan trọng. Đó là hình thức bên ngoài trong việc tu hành và cần phải được thực hiện đúng cách. Đầu phải hạ thấp xuống sàn nhà, cùi chỏ phải để gần đầu gối và cách nhau khoảng một gang tay. Lạy chậm và giữ chánh niệm về thân thể của bạn. Đó là một cách chữa trị tâm kiêu mạn của chúng ta. Chúng ta nên cúi lạy thường xuyên. Xem chi tiết…