Chính sách dữ liệu người dùng

Cảm ơn bạn tin tưởng sử dụng ứng dụng Saigon Mediation Project. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận.

Chính sách bảo mật

Chính sách của chúng tôi về giải thích: Loại thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập. Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và thiết bị

Chúng tôi thu thập thông tin từ hoặc về các máy tính, điện thoại hoặc thiết bị khác mà bạn cài đặt hoặc truy cập
Dịch vụ của chúng tôi, tùy thuộc vào quyền bạn đã cấp.
Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập từ các thiết bị khác nhau của bạn.
Điều này giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ thống nhất trên các thiết bị.
Dưới đây là một số ví dụ về thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập:
– Các thuộc tính chẳng hạn như hệ điều hành, phiên bản phần cứng, cài đặt thiết bị, tên, loại tệp và phần mềm, pin và cường độ tín hiệu cũng như số nhận dạng thiết bị.
– Thông tin kết nối chẳng hạn như tên nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc ISP, loại trình duyệt, ngôn ngữ và múi giờ, số điện thoại di động cũng như địa chỉ IP.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi dùng thông tin cá nhân và thiết bị của bạn để lưu trữ nội dung cho ứng dụng ,thông báo thông tin đề xuất nội dung trên thông báo chung của thiết bị bạn sử dụng và ghi nhớ thông tin bạn đã sử dụng để giúp bạn dễ dàng truy xuất nội dung tương ứng kể từ lần cuối cùng bạn sử dụng.

Mọi thông tin được dùng để giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng ứng dụng hay dịch vụ.

Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn.

Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp.

Chúng tôi chỉ yêu cầu đọc ghi chỉnh sửa dữ liệu dùng cho ứng dụng mà không yêu cầu các quyền khác.

Bảo mật thông tin cá nhân, thông tin riêng

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

Thời điểm áp dụng Chính sách bảo mật này

Có hiệu lực từ khi bạn chấp nhận sử dụng ứng dụng hay dịch vụ của chúng tôi.

Các thay đổi

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm.
Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo
Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.
Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư).

Liên hệ nếu cần trợ giúp

Vui lòng gửi yêu cầu tại website https://saigonmeditationproject.org/saigon-meditation-project/