Thư viện SMP

SMP tập hợp các sách Pháp bảo được ad phát hành miễn phí trên Google Play ở đây để mọi người tiện tham khảo, tải về (epub, mobi, pdf).

 1. Tuyết giữa mùa hè
  – Google Play: https://tinyurl.com/vfms2hs
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng mobi
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 2. Snow in the summer
  – Google Play: https://tinyurl.com/26r9eh78
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng mobi
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 3. Ngôi nhà chánh niệm
  – Google Play: https://tinyurl.com/35kyxkyv
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng mobi
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 4. Không thể sống thiếu thiền
  – Google Play: https://tinyurl.com/28h26txa
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng mobi
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 5. Hai thực tại
  – Google Play: https://tinyurl.com/3mer5cbs
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng mobi
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 6. Thiền cho người mới bắt đầu
  – Google Play: https://tinyurl.com/yaes85de
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng mobi
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 7. Bài chú giải Kinh Mangala Sutta
  – Google Play: https://tinyurl.com/3k2bkb6t
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng mobi
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 8. Nổi loạn và tự do
  – Google Play: https://tinyurl.com/5n7cb6cs
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng mobi
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 9. Sự bình an không gì lay chuyển
  – Google Play: https://tinyurl.com/bdh27p5m
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng mobi
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 10. Cuộc đời là một trường học
  – Google Play: https://tinyurl.com/hzwderpu
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng mobi
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 11. Kinh Kalama
  – Google Play: https://tinyurl.com/4wu4b9dw
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng mobi
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 12. Sức mạnh của chánh niệm
  – Google Play: https://tinyurl.com/hyypwyum
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 13. Sự tha thứ và lòng khoan dung
  – Google Play: https://tinyurl.com/hyypwyum
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 14. Thái độ tiêu cực:
  – Google Play: https://tinyurl.com/hyypwyum
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 15. Cách thực hành pháp:
  – Google Play: https://tinyurl.com/hyypwyum
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 16. Sức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm (vipassana):
  – Google Play: https://tinyurl.com/zc3vsxm7
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 17. Những nguyên lý để sống hạnh phúc
  – Google Play: https://tinyurl.com/4s78nnd6
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 18. Chúng ta sống vì điều gì?
  – Google Play: https://tinyurl.com/2p9hbkkp
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói
 19. Bản đồ hành trình tâm linh
  – Google Play: https://tinyurl.com/3xjae6fw
  – Tải về định dạng epub
  – Tải về định dạng pdf
  Nghe sách nói